Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Lokalizacja

województwo: świętokrzyskie
powiat: Powiat starachowicki
gmina: Starachowice
miejscowość: Starachowice

Informacje

Typ szkoły / placówki: Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Patron szkoły: Feliks Rybicki
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
Kopalniana 10 b
27-200 Starachowice
Poczta: Starachowice
telefon: 0412741709
fax: 0412741709
strona internetowa:

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (Starachowice), jest to Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia.

Statystyka

Liczba uczniów: 127
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 9
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 10
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 5

Organ prowadzący

Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego
województwo:
powiat:
gmina: